Észak-Alföldi Regionális
Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiatranszfer Központ Kht.
Projektek Munkatársaink Alapítók Letöltések Kapcsolat

 !  Projektek

I. Saját pályázatok:

TRFC 2005 program/Státusz-nyert

Résztvevok:

Észak-alföldi Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológia Transzfer Központ Kht. , valamint a megbízott DTMP Debreceni Tudományos Muszaki Park Kht . között kutatás-fejlesztési együttmuködés jött létre.

A K+F munka szakszeru mintavételezési és vízanalitikai feladatainak megoldására bevontuk az akkreditált NNK Kft (NAT-1-0910/2003) és az Analab Kft . (NAT-1-1468/2006) eszközeit-szakembereit. A geotermikus ásványvizekkel felszínre jutó gáz eseti kémiai elemzési feladatait a Nyírségvíz Rt . NAT-1-1236/2004 számon akkreditált vizsgáló laboratóriumában végeztettük el.

Cél és rövid áttekintés:

A pályázat célja egy reprezentatív méréseken alapuló megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a termálvíz energetikai és környezetvédelmi fejlesztési, valamint hasznosítási irányainak meghatározására Hajdú-Bihar megyében.

•  a termálvizek komplex hasznosítására irányuló innováció megalapozása,

•  az innováció kockázatának csökkentése,

•  reprezentatív méréseken alapuló megvalósíthatósági tanulmány készítése,

•  a (termálvizek) energetikai és környezetvédelmi fejlesztési, valamint hasznosítási irányainak meghatározása Hajdú-Bihar megyében.

Elvégzett tevékenység:

A megyében három, jelenlegi hasznosítási szempontból és alapjellemzoit tekintve elhatárolható termálvíznyero helyen akkreditált mérésekkel alátámasztott állapot felmérés történt.

•  Fontosabb eredmények

Az állapot felmérés adatainak elemzo értékelésébol származó eredmények alapján megvalósíthatósági tanulmány készült, mely a meglévo termálvíz alapú technológiák vagy meglévo termálvíznyerési lehetoségek (nem használt kutak) számára elsosorban korszerusítési (technológiamódosítási), fejlesztési, energiahasznosítási és környezetvédelmi területen javasol más termálvíz kinccsel rendelkezok számára megoldási lehetoségeket.

•  További lépések:

Muszaki, gazdasági és környezetvédelmi technológiai tanácsadás a regionális hálózaton belül.

 

Baross Gábor program 2005 (Elemzés)/Státusz-nyert

Cél és rövid áttekintés:

Az Észak-alföldi Régió termálvízkincsének innovációs potenciálja címu kutatás-fejlesztési projekt a következo célokat tuzte ki.

Megvizsgálja:

•  hol helyezkedik el a „termálvíz” ágazat a régió gazdasági innovációs rendszerében,

•  a társadalmi szemlélet alakulása megteremti-e a feltételeket a K+F+I dinamizáló szerepének növeléséhez,

•  az eroforrások hatékonyan segítik-e a terület innovációját,

•  a gazdasági környezet vonzó-e az innovatív vállalkozások számára,

•  milyen keretei vannak az innovációs és technológia transzfer folyamatának (üzleti és pénzügyi, oktatási és kutatási kapcsolatok, innovatív vállalkozásokkal való kapcsolatok),

•  milyen jelentosége van a régió szempontjából a „termálvíz” ágazatnak,

•  milyen kompetenciái vannak a „termálágazatnak” a régióban,

•  Ajánlások megfogalmazása a „termálgazdaság” potenciáljának növelésére.

 

Elvégzett tevékenység:

A régió 27 kistérségében kiemelten reprezentatív innovációs potenciál felmérés, részletes hálózati adatbázis gyujtésére került sor. Kérdoíves felmérés alapján, Workshopok keretében kistérségenként, az ágazati (termál innovációs potenciál) kiemelten reprezentatív felmérését végeztük el.

Megtörtént a régió három megyéjének (JNSZ megye, HB megye, SZSZB megye) 27 Kistérségek, illetve azok érintett szervezetei innovációs igényeinek felmérése a szervezetek fejlesztési igénye, innovációs kapcsolati igénye, innovációs környezet és muködési feltétele alapján.

 

Fontosabb eredmények:

Létrejött a 27 felmérést tartalmazó munkaanyag, melybol regionális szintu elemzés készült. A résztvevo önkormányzatok, vállalkozások adataira alapozva kistérségi adatbázist tartunk karban.

Elemzésre került a régió termálkincs innovációs potenciálja, finanszírozási helyzete, humán feltétele, infrastruktúrális feltétele aktivitása és gazdasági helyzete a nemzetközi gyakorlat szempontjai alapján. Elemzésre került a szomszédos régiók komplementer hatása.

Meghatározásra kerültek termálinnovációs prioritások és célok. Ehhez kapcsolódóan intézkedési javaslatok fogalmazódnak meg különös tekintettel a régió/hazai tudásbázis intézményeire építve

További lépések

Innovációs Alappal rendelkezok számára projektgenerálás.

 

II. Pályázat írás másoknak:

1. INNOCSEKK 2005 program

Résztvevok:

Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett programhoz kapcsolódva, a Tisza-Joule Kft, Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiatranszfer Központ Kht., Aquaplus Kft.

Cél és rövid áttekintés:

A Tisza-Joule Kft. pályázatot nyújtott be és nyert el, mely a visszasajtoló kút megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére vonatkozott. A tervezett fejlesztés, egy termálvíz visszasajtoló kút létesítése a hasznosított termálvíz visszasajtolása a vízadó rétegbe, vagy annak közelébe, újra hasznosíthatóvá teszi a termálvizet. A visszasajtolás technológiájával nemcsak környezetünket védjük, hanem a geotermikus vízbázisunkat is

Elvégzett tevékenység:

Az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiatranszfer Központ Kht. a pályázat megírásában vállalt szerepet és a projektmenedzselésben muködött közre

•  Fontosabb eredmények

A pályázat sikeres volt, a megvalósíthatósági tanulmány elkészült.

•  További lépések

Erre a tanulmányra alapozva lehet pályázni a visszasajtoló kút megvalósítása céljából.

 

2. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus (2004-2009)/státusz elbírálás alatt

Résztvevok:

A megvalósításban a Tisza Joule Kft, az AquaPlus Kft., és az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiatranszfer Központ Kht. vesz részt.

Cél és rövid áttekintés:

Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett program részeként, a Tisza Joule Kft által, termálvíz visszasajtolás témakörében nyújtott be pályázatot. Az emelkedo gázárak és a megemelt környezetterhelési járulék miatt és környezetvédelmi megfontolásokból a cég a felhasznált termálvíz visszasajtolását tuzte ki célul a kíséro gáz hasznosításával. A termelt víz mellett megjeleno magas metántartalmú kíséro gáz eddig egy kibocsátó kéményen át a szabadba került, a tervek szerint ezt futéshez használják fel.

Ezzel megszunik a Tisza szennyezése és hosszú távon gazdaságosan fenntartható a termálenergia, mint alternatív energiaforrás.

Elvégzett tevékenység:

A Kht. az elozetes projektmenedzseléssel biztosította a szükséges partnerek közremuködését, valamint a pályázat megírásában vállalt szerepet. A projekt generálás keretében került sor norvég geológus és vízkutató szakemberek bevonására.

Fontosabb eredmények:

A pályázat 2006. szeptember 30-án beadásra került.

A pályázat teljes költségvetése: 498 millió Ft.

További lépések:

Sikeres pályázat esetén a teljes projektmenedzselést az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiatranszfer Központ Kht. végzi.

 

3. INNOCSEKK 2005 program/Státusz nyert

Résztvevok:

A debreceni Komfort 2001 Kft. K+F tevékenysége alapján létrejött és kialakított ivóvíz kezelési eljárással kapcsolatban a projekt megvalósíthatóságára vonatkozóan az INNOCSEKK programban nyert pályázatot.

Cél és rövid áttekintés:

(Kutatás-fejlesztés eredményeként kidolgozott, hazai és nemzetközi szempontból új vízkezelési (víztisztántartási) eljárás technikai eszközének a megvalósítása a cél. Innovatív alapon történo továbbfejlesztésének és az így létrejövo innovatív termék piacra való bevezetésének, piaci pozíciójának elokészítése.

Innovatív szolgáltatások kínálati oldalainak igénybevételével annak érdekében, hogy a szellemi termék vállalkozás keretében, üzleti céllal, gazdasági eredmény érdekében történo felhasználása (gyártása, értékesítése) más innovatív vállalkozás (-ok) számára is biztosítva legyen.

Elvégzett tevékenység:

A projektgenerálás, (a pályázat elokészítése 2005-ben indult). A pályázat 2006-ban lett benyújtva a regionális közremuködo szervezethez az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségre.

Fontosabb eredmények:

Az Észak-Alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiatranszfer Központ Kht. a pályázat megírásában vállalt szerepet és a projektmenedzselésben muködött közre, valamint szakmai tanácsadást biztosított.

További lépések:

Spin-off vállalkozás alapítása a projekt eredményeként létrejövo szellemi termékre alapozva.

 

III. Szerzodések/ konzorciumi tagság keretében

1. Baross Gábor program 2005 (Klaszter)-státusz nyert

Résztvevok:

A pályázat elkészítésére és benyújtására az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület konzorciumot hozott létre az Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiatranszfer Központ Kht. és az Egészséges Régió Kht. együttmuködésével.

Cél és rövid áttekintés:

Az „Innováció a gyógy- és termálturizmus fejlodéséért–Az Észak-alföldi régió termálvizének innovatív hasznosítása a turizmus és a gyógyászat együttmuködésében” címu projekt célkituzése az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület keretében együttmuködo segítése, piaci helytállásuk megerosítése. Mindezt színvonalas termékek és szolgáltatások, hatékony marketing munka és értékesítési rendszer kifejlesztése révén kívánjuk elérni konzorciumi tagként.

Elvégzett tevékenység:

Technikai háttér-infrastruktúra biztosítása

A régió fürdoit látogatók egészségi állapotának, utazási motivációjának, elégedettségének felmérése. „Egészségor” kiadvány elkészítése

Fontosabb eredmények:

Adatgyujtés- és feldolgozás, javallatok és ellenjavallatok megfogalmazása, kézirat elkészítése, nyomdai elokészítés és kivitelezés:

Portál kialakítása (térképen bejelölve az objektumokat), feltöltés, fenntartás, tanácsadói szolgáltatás biztosítása.

2. Baross Gábor program 2005 (Elemzés)

Résztvevok:

Az Ipari Innovációs Kht.-val konzorciumi tagként való közremuködés. RIK, RAK, RTK.

Cél és rövid áttekintés:

Az elemzés szakmai értékei a tudáscentrumok és kutatási területeinek innovációt gerjeszto hatásának, és a KKV-k, K+F tevékenységének és innovációjának, volumen növelése és színvonal emelése, és a ketto terület összekapcsolására új módszerek kidolgozása.

Pályázatunk célja új piaci szegmensek feltérképezése, az új lehetoségek elemzése. Kiemelve ezek közül a nanotechnológiát, a mezogazdaságnak az Alföldre specializált öntözo rendszer kifejlesztését, gyártását, az új élelmiszerek gyártásához szükséges új gépeket, csomagológépeket, a megújuló energiaforrások felhasználásának lehetoségeit, ezek kombinációját, kiemelve az új gépek berendezések fejlesztését, gyártását, - felkészülve a közeljövoben várható országos igényre – a napenergia hasznosítását, a tiszai hajózás új lehetoségeit, a robottechnikát, a logisztikai központok, a környezetvédelem innovációs lehetoségeit, stb.. Ezeknek az innovációt gerjeszto területeknek (a továbbiakban: innoget) az ipari, gépészeti és technológiai lehetoségeinek elemzése.

 

Elvégzett tevékenység:

Konzorcium megalakítása.

A vizsgálat céljának figyelembe vételével a vizsgálat módszerének megállapítása.

A régió innovációját támogató szervezetek feltérképezése.

A régió ipari innovációs potenciálja helyzetének elemzése, szomszédos / komplementer régiók hatásának vizsgálata.

Fontosabb eredmények:

Adatbázis létrejött. Tanulmány elkészítése.

További lépések:

Ipari-innovációs prioritások meghatározása, stratégiai keretek körvonalazása.

A projekt során kapott információkra építve, prioritások meghatározása az ipari-innováció területére, majd a stratégiai keretek meghatározása.

 

3. Baross Gábor program 2005 (Elemzés)

Résztvevok:

Az Agrár Innovációs Kht.-val konzorciumi tagként való közremuködés.

Cél és rövid áttekintés:

Az Észak-alföldi Régió agrár-innovációs potenciáljának felmérése, elemzése, abból a megfontolásból, hogy ez alapján hosszú távú innovációs célok, a célok mentén stratégiák készülhessenek, megteremtve a lehetoségét annak, hogy a régió mezogazdasága, -amely jelenleg az egyetlen olyan foglalkoztatási szektora a térségnek, amely a legtöbb újérték eloállítására képes, -bekapcsolódhasson a hazai, illetve a nemzetközi agrár innováció vérkeringésébe, pályázati lehetoségek elérhetoségébe. Ezáltal a mezogazdaság nemcsak munkahely teremtoképességével serkenti a régió gazdaságát, hanem az igazán ebben a régióban megjeleno vidék lakosságmegtartó képességét is növel.

Elvégzett tevékenység:

Konzorcium megalakítása.

A vizsgálat céljának figyelembe vételével a vizsgálat módszerének megállapítása.

A régió innovációját támogató szervezetek feltérképezése.

A régió agrár innovációs potenciálja helyzetének elemzése, szomszédos / komplementer régiók hatásának vizsgálata.

Fontosabb eredmények:

Adatbázis létrejött. Tanulmány elkészítése.

További lépések:

Agrár-innovációs prioritások meghatározása, stratégiai keretek körvonalazása.

 

IV. Nemzetközi kapcsolatépítés

Forma:

Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett program keretében „Komplex termál energiarendszer Martfun (visszasajtolás, kísérogáz hasznosítás)” címu projekt.

Szakértoként a megvalósuló projektben való részvétel.

Résztvevok:

A Kht. az elozetes projektmenedzseléssel biztosította a szükséges partnerek közremuködését, valamint a pályázat megírásában vállalt szerepet.

A projekt generálás keretében került sor norvég geológus és vízkutató szakemberek bevonására.

Név: HARRY J. OLSON, beosztás: Manager, researcher, and geologist, szervezet: NGU

Név: Lars G. Golmen, beosztás: Research Manager, Scientist, oceanography, szervezet: NIVA (Norwegien Institute for Water Research)

Cél és rövid áttekintés:

Komplex termál energiarendszer Martfun (visszasajtolás, kísérogáz hasznosítás) megvalósítása során vízkémiai és analitikai vizsgálatok végzése.

Elvégzett tevékenységek:

Kapcsolatfelvétel megtörtént.

Fontosabb eredmények:

Részfeladatok megfogalmazásra kerültek.

További lépések:

Projekt, mint „legjobb gyakorlat” terjesztésére kerül sor.

 


  ProjektekMunkatársainkAlapítókLetöltésekKapcsolat